Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Aleksandra Ochmańska


   
Aleksandra Ochmańska urodziła się w 1980 r. we Włocławku. W 2004 ukończyła filologię germańską na UMK w Toruniu. Debiutowała w 1994 roku we Włocławskim Biuletynie Oświatowym. Do chwili obecnej wydała 7 tomików poezji: ?Za zasłoną tęsknot?(1998),?Marzenia zasnęły w dolinach? (2000), ?Nawet deszcz nie zmywa wspomnień?(2002),?Szukam wyspy szczęśliwej?(2004),  ?Obejmujesz mnie spojrzeniem?(2006 ), ?Kręte drogi miłości ? (2008)? ?Nie opowiem mojej tęsknoty? (2010). 
Otrzymała wyróżnienia w konkursie literackim w Krakowie, Została laureatką VI Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej, a w jego dziesiątej edycji zdobyła pierwszą nagrodę. Jej wiersz zauważono również w Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza w Chojnicach w 2004 i 2008 roku. W roku 2006 i 2007 otrzymała też I nagrodę w  konkursie poetyckim w Opinogórze. 
W  2009 została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. F. Becińskiego, a w  2010 r. w XIV Ogólnopolskim Konkursie Poezji ? O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza?  Wiersze publikowano w almanachach: ?Twórcy Regionu?3,4,5,6,7,8?,? Zielone Aleje Nadziei?(2009), ?Płomyki Pamięci?(2012), ?Kujawska poezja miłosna?(2012),  ?Gazecie Kujawskiej?,  ?Nowych Kujawach?, ?Życiu Włocławka?, kwartalnikach ?Słowem i Kształtem?, ,?Tygodnik Ciechanowski?, ?Sekrety Żaru? , ?Poezja dzisiaj? i  ?Znaj?.  Od 2010 jest członkinią Związku Literatów Polskich.

Okładki książek: