Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Karol Józef Stryjski   Karol Józef Stryjski urodził się 20 marca 1947 roku w Brzozowicach ? Kamieniu, w powiecie tarnogórskim na Górnym Śląsku. Maturę zadał w Technikum Ekonomicznym w Tarnowskich Górach, a następnie ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na tej samej uczelni obronił rozprawę doktorską z zakresu politologii.


 Od początku lat siedemdziesiątych związany jest z Łodzią oraz łódzkim środowiskiem akademickim, dziennikarskim i literackim.


 Od połowy lat siedemdziesiątych pracuje jako nauczyciel akademicki w Politechnice Łódzkiej a następnie na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie jest wykładowcą w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunkach: stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Posiada znaczący dorobek naukowy i dydaktyczny zarówno w zakresie współczesnych stosunków międzynarodowych ( ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo ? Wschodniej), jak i systemów medialnych oraz społecznego i kulturowego oddziaływania mediów.


 W latach siedemdziesiątych wiąże się z łódzkim środowiskiem dziennikarskim. Uprawia publicystykę  społeczno ? polityczną. Współpracuje wówczas z miesięcznikiem ?Do Rzeczy?, łódzkim ?Głosem Robotniczym? oraz tygodnikiem społeczno ? kulturalnym ?Odgłosy? ( w latach osiemdziesiątych był członkiem zespoły redakcyjnego). Był także redaktorem naczelnym, wychodzącego w Łodzi  na początku  lat dziewięćdziesiątych   ?Tygodnika  Socjaldemokratycznego?. Z początkiem lat 90-tych publikował cykl felietonów ?Krzywym okiem?pod pseudonimem: Drag na łamach łódzkiego ?Głosu Porannego?. Jako dziennikarz radiowy debiutuje w połowie lat 70-tych w SR Żak. Następnie  współpracował jako felietonista z ?Radiem Łódź?. Był członkiem rady programowej ?Radia Łódź?  oraz łódzkiego oddziały TVP.


 Jako prozaik K.J. Stryjski zadebiutował na łamach katowickich ?Poglądów? w 1974 roku. Debiutem powieściowym byłą opublikowana przez ?Wydawnictwo Łódzkie? w 1984 roku pierwsza część sagi kresowej pt.?Horynieccy? ( t. 1 ?Na Kresach?, t. 2 ?Na przełęczy?). Dramatyczne losy bohaterów sagi kontynuowane są w części drugiej ( t.3 ?Pożoga? i t. 4 ?Repatrianci?) wydanej w 1988 roku. Jak pisał w recenzji ?Horynieckich? T. Błażejewski: ? historia na kartach sagi jawi się jako żywioł obłaskawiony przez mity, jako konfrontacja przeciwstawnych racji, poglądów i działań. Każdy z członków klanu Horynieckich okazuje się nosicielem innego mitu, każdy reprezentuje odmienną postawę wobec rzeczywistości. Choć z jednego wyrośli gniazda ? inne wyznają hierarchie wartości?.

 Do historii, tyle że już o wiele bardziej odległej powraca w swojej twórczości literackiej K.J. Stryjski jeszcze dwukrotnie. W 1987 roku ukazuje się nakładem ?Wydawnictwa Łódzkiego? powieść z czasów sumeryjskich: ?Bohater Dobrej Ziemi?, a w roku 1991 powieść, której akcja rozgrywa się u schyłku czasów minojskich na Krecie pt. ?Zemsta Posejdona?.

 Problematyki dziś już historycznej, czyli pierwszych lat PRL dotyczy także zbiór esejów ?Czas przeszły niedoskonały?. Książka ta ukazała się nakładem KAW w 1986 roku.

 Książki: ?Są jeszcze sprawy drobne? ( 1986) oraz ?Ostatni dzień Ryby? ( 1990) ? to powieści współczesne. O pierwszej z nich, w jednej z recenzji czytamy: ?Wraz z bohaterem ? działaczem partyjnym, który systematycznie awansuje ? poznajemy mechanizmy życia politycznego w Polsce okresu stalinowskiego, następnie siermiężnego socjalizmu Gomułki oraz ?socjalizmu we fraku? okresu Gierka.  Akcentując zróżnicowane uwarunkowania pokazuje Stryjski ciągłość powojennego życia politycznego aż po czas dramatycznych wydarzeń posierpniowych?.

 W rzeczywistość innych dramatycznych wydarzeń przenosi nas akcja powieści pt. ?Bałkańska knajpa? wydanej przez oficynę wydawniczą ?Samira?w 1995 r. Tę opowieść o miłości wpisanej w tło wojny na Bałkanach Zachodnich po rozpadzie Jugosławii, bardzo pochlebnie ocenił słoweński krytyk i tłumacz literatury polskiej ? J. Jez.


 Na druk oczekują dwie niedawno ukończone powieści współczesne: ?Czasy i ludzie? - powieść, której akcja rozgrywa się od końca lat sześćdziesiątych do początków XXI wieku. Składają się na nią 4 tomy (?Odwilż?, ?Daleko od marzeń?, ?W cieniu ściętych drzew? oraz ?Anamorfozy?). Akcja drugiej powieści - ?Uczucia i pragnienia?,  toczy się w splocie kilku wątków, w wielu zakątkach Europy. Pozwala to autorowi wnikliwie zaprezentować złożone, a także wręcz kontrowersyjne losy i postawy bohaterów.


 K.J. Stryjski został uhonorowany dwukrotnie Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi. W 2004 r. Rada Miejska w Łodzi przyznała K.J. Stryjskiemu Odznakę Za Zasługi dla Miasta Łodzi. Posiada także brązowy i srebrny Krzyż Zasługi.

 Do Związku Literatów Polskich należy od maja 1985 roku. W ZLP pełnił funkcje sekretarza oraz prezesa Oddziału w Łodzi.

 

Okładki książek:


List gratulacyjny z okazji 40 lecia debiutu literackiego od Prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich pana Marka Wawrzkiewicza.