Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Kazimierz Arendt "Moja Hellada"


W  wielu częściach świata zamieszkują ludzie, w których duszach rodzą się wielkie pragnienia: poznania historii, języka z jego bogactwem,mitologii z jej symbolizmem, tradycji,głębi intelektualnej, metryczności słowa, kulturę Grecji od starożytności, przez tułaczkę wiekową.
    Ci ludzie właśnie inspirują następnych pisarzy, tworząc pomost kulturalny, pobudzając ich do tworzenia własnych dzieł, dzieł zrodzonych z podziwu, uniesień, dzieł przepełnionych Grecją.  
    To prawdziwi filhelleni, znani i nieznani,co żyją Grecją, jej kulturą , czym wzbogacają całą ludzkość, z roku na rok, z miejsca na miejsce, krok po kroku zawsze z tą samą niepokonaną siłą i śmiałością, jak i z wyjątkowym entuzjazmem.
    Jednym z tych gorliwych filhellenów jest Kazimierz Arendt, żyjący i tworzący w dalekiej Polsce, mający ukrytą w głębi duszy ? jak bezcenny skarb ?  Grecję. To niej poświęcił właśnie tę książkę.
    Kazimierz Arendt studiował z pasją wieczne i chwalebne wydarzenia naszego kraju, jego mitologię, historię, wojny, klęski i porażki, bogów, wyrocznie Pytii, ideologiczne i filozoficzne wizje każdego okresu, przemiany poetyckie obrazotwórstwo autorów starożytnych, którzy w wielkim stylu potrafili scharakteryzować i opisać każde wydarzenie. Z pietyzmem przestudiował Iliadę i Odyseję stając się współtowarzyszem w wojnie trojańskiej, hołubiąc i krytykując piękną Helenę i bohaterów, którzy dopatrywali się jej winy w przelanej krwi.
Poświęcił także strofy Asklepiosowi,jego synom lekarzom, którzy podczas wojny oferowali swoją pomoc, sprytnej sztuczce z koniem trojańskim, arcymądremu Sokratesowi i jego naukom,  , Arystotelesowi, Aleksandrowi Wielkiemu i wielu innym wspaniałym greckim przodkom.
    Poeta Kazimierz Arendt był w Grecji wielokrotnie przez wystarczający czas, by poznać z bliska jej piękno,życzliwość i otwartość ludzką, błękit morza całujący niebo tworząc jedność. Napisał o złotym słońcu, że rozgrzewa wpierw serce, a później ciało, poznał  malowniczo położone tawerny twierdząc, że grecka sałatka i wino jest najlepszym lekarstwem.
Zwiedził wiele wysp, nawet feralną Spinalongę. Podziwia dzikość gór Krety, odszukał Minotaura i nić Ariadny i odczuł strach strasznego trzęsienia na Santorini, które zmieniło na zawsze obraz wysp i morza.
    Wszystko to, co przeczytał, zobaczył w Grecji ten polski poeta, zmienił w głęboką poezję, uczuciową zakorzenioną  -  z wielkim oddaniem ? w wiedzy o Grecji i jej historii, w poezję dla czytelnika zadającego pytanie: Jak Polski poeta poprzez inspirację, krytykę widzenia i twórczą euforię wszedł tak głęboko   
w duszę grecką i opisał ją tyloma solarnymi wers ami?
   Należą się wielkie gratulacje dla tego polskiego poety i filhellena za tak piękny poetycki zapis książki ?Moja Hellada?, pełnej Grecji i z hołdem dla niej.
Należą się także życzenia, by dalej kontynuował swoje dzieło z tą samą pasją, oddaniem i pietyzmem.
                 
                                                            
Eleni Koniarelli ? Siaki poetka i krytyk, członek zarządu Narodowego Związku Literatów Greckich.


 Ten tomik wierszy jest hymnem na cześć boskiej i marzycielskiej Grecji. Kazimierz Arendt, poeta miłujący Grecję, czuje się, jakby to ona go zrodziła i była jego ojczyzną. Nawet jego żyły przepełnione są Grecją i wraz z tłumaczem i poetą Aresem Chadzinikolau ofiarowali swój podziw i miłość ziemi, która, stworzyła europejską i światową kulturę. Jako Greczynka pragnę wyrazić moje wzruszenie, szacunek i podziękować za płomień ich serc i pasję. 


Maria Mistrioti - poetka, dziennikarka i krytyk literacki z Chalkidy