Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Odeszli od nas...

 • Timofiejew Grzegorz 11.03.1908r. - 03.10.1962r.
 • Mrozowski Marian 12.06.1912r. - 26.09.1967r.
 • Stanisław Czernik  - 16.01.1899r. - 03.12.1969r.
 • Sztaudynger Jan Izydor 28.04.1904r. - 12.09.1970r.
 • Helena Dunin - 14.04.1888r. - 12.11.1971r.
 • Kazimierz Błeszyński - 01.05.1881r. -17.02.1972r.
 • Łoboda Roman 12.02.1919r. - 25.08.1972r.
 • Krystyna Bilska - 10.02.1904r. - 11.01.1975r.
 • Stanisław Brucz - 13.11.1899r. - 08.01.1978r
 • Teresa Gabrysiewicz - Krzysztofikowa - 27.12.1934r. - 09.03.1978r.
 • Lorentz Zofia 25.01.1896r. -16.01.1980r.
 • Safrin Horacy 11.01.1899r. - 22.07.1980r.
 • Kasprowicz Antoni  12.04.1908r. - 16.12.1981r.
 • Wieżan Tadeusz 01.09.1929r. -29.11.1982r. 
 • Ryszard Doroba - 03.03.1928r. - 14.01.1983r.
 • Rymkiewicz Władysław 17.05.1900r. - 13.01.1984r.
 • Zygmunt Fijas - 26.06.1910r. - 26.02.1985r.
 • Jan Czarny - 15.07.1918r. - 03.11.1985r.
 • Sikirycki Igor 31.07.1920r.- 02.01.1985r.
 • Jan Huszcza - 24.12.1917r. - 26.06.1986r.
 • Turszańska-Obarska Jadwiga 24.07.1901r. -22.04.1986r.
 • Kononowicz Maciej 01.02.1912r. - 31.03.1986r.
 • Henryk Hartenberg - 27.12.1914r. - 19.12.1987r.
 • Rajczak Feliks 30.07.1938r.- 14.04.1987r.
 • Leon Gomolicki - 27.08.1903r. - 22.12.1988r.
 • Ostoja-Ochocki Mirosław 04.03.1927r. - 12.06.1988r.
 • Marian Piechal  - 24.08.1905r. - 09.12.1989r. Zarzew
 • Orłowski Władysław 27.06.1922r.- 05.01.1989r.
 • Piechal Marian 24.08.1905r.- 09.12.1989r.
 • Kopczyński Edward 25.10.1921r. - 1991r.
 • Koprowski Jan 10.02.1918r. - 05.11.1991r.
 • Kosiński Zbigniew 13.04.1926r. - 23.11.1991r.
 • Kuchowicz Zbigniew 25.10.1927r. - 11.05.1991r.
 • Papier Tadeusz 09.07.1914r.- 28.12.1991r.
 • Kucner Mieczysław 12.10.1935r. - 31.12.1992r.
 • Ochocki (Kałuszyner) Adam 09.02.1913r.- 11.12.1993r.
 • Waleńczyk Jerzy 02.10.1927r.- 12.07.1994r.
 • Karczewska Wanda  05.12.1913r. - 29.09.1995r.
 • Dorota Chróścielewska - Kuźniak - 23.01.1948r.- 06.11.1996r.
 • Jażdżyński Wiesław 09.09.1920r. - 26.07.1998r.
 • Jerzy Jarmołowski - 14.03.1940r. - 28.03.2002r. Doły
 • Tadeusz Chróścielewski  - 03.06.1920r. - 17.08.2005r.
 • Wilmański Jerzy 16.04.1936r. - 16.12.2005r.
 • Gicgier Tadeusz 19.09.1927r. - 04.05.2005r.
 • Mirosław Kuźniak - 07.08.1946r. - 20.09.2006r.
 • Honorata Chróścielewska - 26.08.1924r. - 16.06.2007r.
 • Szewera Tadeusz 22.03.1925r.- 19.09.2007r.
 • Marek Madej - zmarł w styczniu 2008r.
 • Bernard Sztajnert - 04.06.1927r. - 11.04.2009r.
 • Roman Gorzelski - 12.04.1934r. - 10.01.2010r.
 • Włodzimierz Krzemiński - 16.04.1919r. - 29.04.2011r.
 • Jan Juszczyk - 07.12.1927r. - 26.06.2011r.
 • Krzysztof Krejckant Ożarski  1939r. ? 2014r. Tomaszów Maz.
 • Witold Kowalski 03.04.1932 - 03.10.2014r. Kurczaki