Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Początek
 
SPRAWOZDANIE
                              --------------------------------    

Z działalności Oddziału Łódzkiego Związku Zawodowego Literatów
                    Polskich ? na czas od lutego do sierpnia 1945 roku.

Sprawy organizacyjne.
---------------------------
                                     Oddział nasz powstał w dniu 13 lutego b.r.w Łodzi z nielicznej stosunkowo grupy literatów w ilości 11 osób przybyłych z Lublina i należących do tamtejszego Z.Z.L.P. Byli to Brucz, Huszcza, Jastrun, Król, Matuszewski, Mikułko, Minkiewicz, Pasternak, Przemski, Sandauer i Zakrzewska. W skład pierwszego Zarządu Tymczasowego w Łodzi weszli: Nałkowska, Brucz, Huszcza, Matuszewski, Minkiewicz. W dniu 20. lutego Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący: prezes : Nałkowska, wiceprezes ? Brzechwa, Matuszewski ? Sekretarz, Huszcza ? Skarbnik, Minkiewicz ? członek Zarządu, Brucz ? członek Zarządu. W tym okresie czasu Związek zajął dwa opuszczone przez niemców domy na Bandurskiego Nr. 8 i Kościuszki Nr. 98, w których mieszkania przydzielił coraz liczniej zjeżdżającym się do Łodzi literatom. W tym czasie też został zorganizowany sekretariat Związku i powołany do pracy personel. Jednocześnie Zarząd zaczął przychodzić z pomocą członkom udzielając pożyczek i zasiłków, z jednorazowej subwencji przyznanej przez Zarząd Miejski w Łodzi. W okresie marca, kwietnia, mają, czerwca zmieniony Zarząd w składzie: Brzechwa, Rudnicki, Korcelli, Szelburg ? Zarembina, Gojawiczyńska, Minkiewicz pracował intesywnie ze względu na napływ nowych członków i związku z tym znacznie powiększoną konieczność opieki nad nimi. Poczynając od czerwca Zarząd został zdekompletowany, gdyż Zarembina ustąpiła, Gojawiczyńska chorowała, a Minkiewicz przestał uczęszczać na zebrania. W tym okresie czasu Zarząd uzyskał jeszcze jeden dom dla członków na ul. Żeromskiego nr 21, zorganizował stołówkę, założył bibliotekę, uruchomił dom wypoczynkowy w Grotnikach i zajął się organizacją drugiego domu wypoczynkowego w Sopocie. Co piątek odbywały się wewnętrzne wieczory literackie, co sobotę ? publiczne w sali Studio Teatru Miejskiego.


   Chronologiczny wykaz Zarządów
       Oddziału Łódzkiego Związek Literatów Polskich

I.          13.II.45r.     Zarząd tymczasowy:
                              Nałkowska Zofia(około jednego miesiąca)
                              Brucz Stanisław
                              Huszcza Jan
                              Matuszewski Ryszard
                              Minkiewicz Janusz

II.        20.II.45r.      Nałkowska Zofia-prezes
                              Brzechwa Jan-wiceprezes
                              Matuszewski Ryszard - sekretarz
                              Huszcza Jan - skarbnik
                              Minkiewicz Janusz - członek Zarządu
                              Brucz Stanisław
                        
III.        III.45r.        Brzechwa Jan i od 06.10.1945 do 11.11.1947r.
                              Szelburg ? Zarembina Ewa          
                              Gojawiczyńska Apolonia
                              Rudnicki Adolf
                              Minkiewicz Janusz
                              Kott Jan - zastępca
                              Żuławski Juliusz           
                              Korcelli Kazimierz
 
IV.   25.VII.45r.        Brzechwa Jan - prezes
                              Rudnicki Adolf - skarbnik
                              Korcelli Kazimierz-sekretarz
                              Hertz Paweł - członek Zarządu
                              Kott Jan                           
                              Dobrowolski Stanisław Ryszard
            
V.      7.10.45r.         Łopalewski Tadeusz - prezes
                              Hertz Paweł - sekreatarz
                              Pasternak Leon
                              Żuławski Juliusz
                              Ważyk Adam
                              Pollak Seweryn
                              Matuszewski Ryszard

VI.    6.10.46r.          Brzechwa Jan-prezes
                              Żuławski Juliusz - wiceprezes
                              Pollak Seweryn - sekretarz
                              Brandys Kazimierz - skarbnik
                              Dobrowolski St.R. - członek Zarządu
                              Matuszewski Ryszard       
                              Dygat Stanisław                                                 
VII.  11.IX.47r.         Pollak Seweryn - prezes
                              Matuszewski Ryszard - wiceprezes
                              Brucz Stanisław - sekretarz
                              Petersowa Zofia - skarbnik
                              Pasternak Leon - członek Zarządu
                              Dygat Stanisław                  
                              Gojawiczyńska Pola          
                              Huszcza Jan - zastępca                                                                                  
                                                                                            VIII. 24.10.48r.        
                              Ważyk Adam - prezes
                              Brzechwa Jan - wiceprezes
                              Brucz Stanisław - sekretarz
                              Petersowa Zofia - skarbnik
                              Hertz Paweł - członek Zarządu
                              Rymkiewicz Władysław       
                              Śpiewak Jan                         
                              Pollak Seweryn - zastępca
                              Sandauer Artur                     

IX.   20.IV.49r          Pietak Stanisław - prezes
                              Rymkiewicz Władysław - wiceprezes
                              Brucz Stanisław - sekretarz
                              Szerer Mieczysław - skarbnik
                              Petersowa Zofia - członek Zarządu
                              Gomolicki Leon                
                              Śpiewak Jan                     
                              Huszcza Jan - zastępca
                              Szmaglewska Seweryna