Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Kazimierz Arendt
   

   Urodził się 3 sierpnia 1950 roku w Łodzi. W latach 1958 -1968 był wychowankiem Państwowego Domu Dziecka i Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Łodzi. 
Jako poeta zadebiutował w 1977 roku w czasopiśmie "Do Rzeczy".
  Przez wiele lat związany był z grupą literacką "Wiadukt". 
W latach 1979-1980 pracował w Związku Radzieckim (Rosja) przy budowie rurociągu "Surgut". Powstał wtedy cykl wierszy, których hasłem wywoławczym stała się rozłąka z córką. Tomik "Rozłąka z Kasią" (pierwsze wydanie) ukazał się nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej w Łodzi w roku 1982. Zawarte w nim wiersze przybierają kształt listów adresowanych do najbliższej osoby. Obok przewodniego motywu tęskonoty na uwagę zasługują bardzo precyzyjne i liczne realia, nadające większości utworów cechy pamiętnika z wyjątkowego okresu życia.
Skrupulatność zapisu idzie w parze z warsztatową powściągliwością.
Zaduma nad przemijającym życiem stanowi przewodni motyw tych wierszy.
   W 1984 -1985 zredagował i wydał w jedynej wtedy w Łodzi prywatnej drukarni serię literacką pięciu książek dla młodych autorów pod nazwą "Biblioteka Wiadukt".


  Przedsięwzięcie to zasługiwało na szczególną uwagę, bowiem cykl produkcyjny każdego z tomików trwał trzy miesiące, podczas gdy pisarz w ówczesnym czasie czekał na swoją książkę pięć, sześć lat. Kilka miesięcy później stracił pracę z tego powodu w Centrum Kultury Młodych.
  W latach 1979 - 1989 współpracował i redagował miesięcznik społeczno-literacki "Okolice". 
  Uczestnik konkursów literackich.
Wielokrotny Komisarz i Juror konkursów poetyckich.    

  W dniu 9 października 2006 roku Aktem Notarialnym ustanowił Fundację Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych p.n. "Nie bójmy się marzyć".

Kancelaria Notarialna w Głownie Plac Wolności 11/13.Repertorium A 3605/2006.

Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich w latach 1984r - 1992.
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS od 1986r do obecnie
Związeku Literatów Polskich od 2006r do obecnie
W kadencji 2006 - 2011 pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału ZLP w Łodzi.
Od 24 lutego 2011r. Prezes Łódzkiego Oddziału Związku Literatów Polskich
W maju 2011 roku zostaje członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich

 
Najnowsze wiersze, które znajdują się w książce pt. "Moja Hellada", opublikowane zostały w Gazecie Kulturalnej, strona 6.
Gazeta Kulturalna 8-2013
 Okładki książek: