Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Roma Alvarado - Łagunionok   Roma Alvarado - Łagunionok jest zduńskowolanką, z urodzenia i z zamiłowania.  Ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu. Pracuje z młodzieżą w Ośrodku Szkolno - wychowawczym. Jako literat wyrosła z Klubu Literackiego ?Topola? w Zduńskiej Woli.  Ma wydanych sześć książek poetyckich i prozatorskich,  do tego doświadczenia publicystyczne i edytorskie.  Należy do Związku Literatów Polskich. Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu i Dorobku Kultury Regionu Nadwarciańskiego.  

Okładki książek: