Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Ryszard Klimczak 
   Ryszard Klimczak ur. 24 czerwca 1925 r. w Łodzi; prozaik, poeta, satyryk, dziennikarz. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim. W czasie II wojny światowej walczył w oddziałach partyzanckich na Kielecczyźnie. Uczeń i przyjaciel księdza profesora Włodzimierza Sedlaka (1911-1993), twórcy bioelektronicznego modelu życia.

Autor powieści: Czas ? karabin (1961), Niepokój elektrostazy (1987), Skok w wyciszony horyzont (1993), O Raku, owczarku węgierskim i skrzypcach Stradivariusa (1998), opowiadań: Nikt nie jest poza podejrzeniem (1992), Humoreski ? makabreski z łezką i bez łezki (2001), Dotyk zamulonego czasu (2007), wspomnień: Raport ilustrowany (1970), felietonów: Bez owijania w bawełnę (1971), esejów: Etiuda na dwa biopola - Włodzimierza Sedlaka szkic do portretu (2000), publikacji historiograficznych: Między wojnami. Cz. 2. Związek [Zawodowy Robotników i Robotnic Przemysłu Włóknistego w Polsce w latach 1919-1939] (1958), Ojczyźnie - służba, cierpiącym - pomoc [70 lat Związku Inwalidów Wojennych w Łodzi] materiały i studia (1989), tomików poezji, aforyzmów, fraszek, utworów satyrycznych: Granat i pióro (1979), Drgania wzbudzone (1989), Kramik z czernidłem, mydłem i powidłem (1993), Fraszki ? rubaszki (1994), Lot po krzywiźnie czasoprzestrzeni (1995), Peregrynacje afrykańskie (1996), Erotyki i ? Wybryki (1997), Błazeceństwa (2000), Graffiti na tynku pamięci (2002), Rewizja nadzwyczajna (2002), Aforyzmy, fraszkoryzmy, no ? ładne kwiatki (2002), Wtedy, później, teraz (2004), Przyzagrodowe zoo (2005), Damy na dywanie oraz wszystkie inne nasze codzienne sprawy (2009). Utwory Ryszarda Klimczaka ukazały się w kilkunastu antologiach i almanachach. Autor filmu dokumentalnego ?Meandry, przełomy? (2007). Laureat ogólnopolskich konkursów literackich.

Okładki książek: