Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Seweryn Pollak

Czwarty prezes łódzkiego oddziału Związku Literatów Polskich w 
latach 11.09.1947 - 24.10.1948 r.
 
   
Seweryn Pollak ( ur.10 stycznia 1907 r. zm. 23 grudnia 1987 r. w Sopocie ? poeta eseista i tłumacz. Laureat nagrody Polskiego PEN Clubu za przekłady z literatury obcej na język polski.
Podczas okupacji niemieckiej uczestnik podziemnego życia kulturalnego Warszawy. Publikował pod pseudonimem ?Andrzej Poleski?. Walczył w powstaniu warszawskim na Mokotowie ( tym wydarzeniom poświęcił wiersz Mokotów publikowany w prasie powstańczej (24 września 1944 r.)
Jako tłumacz specjalizował się w literaturze rosyjskiej (Puszkin,Majakowski,Gorki,Babel).
Jego żoną była poetka Wanda Grodzieńska,a córką Joanna Pollakówna.
W 1974 roku w związku z jubileuszem Polski Ludowej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Założyciel Towarzystwa Kursów Naukowych i należał do jego rady programowej.
Wydał: ?Godzina życia? - (1946) poezje, ?Oka sieci? - (1960) poezje, ?Przenikanie? - (1965) poezje, ?Próba oddalenia? - (2008) poezje.
Krytyka literacka to wyprawy za trzy morza (1962), Srebrny wiek ? (1971), ?Niepokoje poetów? - (1972).