Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Siedziba
Siedziba Związku Literatów Polskich oddział w Łodzi mieści się w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 100/102

Rys historyczny WiMBP w Łodzi
Gmach powstałej w 1917 roku Miejskiej Biblioteki, w połowie lat 30-tych, z powodu stale powiększającego się księgozbioru, okazał się zbyt ciasny. Władze miejskie, którym ów problem przedstawiono, w związku z brakiem możliwości finansowych, nie były w stanie wybudować nowej siedziby dla łódzkiej książnicy.

Po licznych staraniach, ówczesnego kierownictwa Biblioteki, a przede wszystkim jej dyrektora Jana Augustyniaka, udało się zainteresować ideą budowy gmachu Aleksandra Heimana - Jareckiego - łódzkiego przemysłowca. Heiman - Jarecki, sprawę budowy nowego gmachu, wniósł na forum Zarządu Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim. Dzięki jego wpływom, Związek okazał się skłonny pomóc Bibliotece. Okazją, dla uzyskania przychylnej decyzji w tej sprawie, stała się debata Zarządu Związku, nad formą uczczenia pamięci zmarłego w maju 1935 roku Józefa Piłsudskiego. Wniosek o postawienie pomnika Marszałka, został zmieniony kontrpropozycją A. Jareckiego, ufundowania nowego Gmachu - Pomnika Biblioteki. Propozycja została przyjęta. Realizacją projektu zajął się, utworzony specjalnie Społeczny Komitet Budowy Biblioteki Publicznej.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod Gmach-Pomnik, miało miejsce 14.05.1938. Na uroczystości obecny był ówczesny wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Do wybuchu wojny gmach stanął w stanie surowym na rogu ulic Gdańskiej i Kopernika.
Film z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Biblioteki - kroniki PAT.
 
Po II wojnie światowej, w wyniku zmian ustrojowych, które wówczas nastąpiły, Bibliotece Miejskiej, decyzją Zarządu Miejskiego z dn. 30.12.1949 , nadano imię Ludwika Waryńskiego. Imię to Biblioteka nosiła do roku 1990.

Na początku 1990 roku Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy MBP, wystosowała apel do władz miasta o "przywrócenie ciągłości historycznej, przerwanej przed 40 laty" i przywrócenie Książnicy imienia Piłsudskiego.

Uroczystość nadania imienia, zorganizowana przez Urząd Miasta, Solidarność przy MBP i Bibliotekę odbyła się 30.05.1990 roku w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza. Obchodom towarzyszyła wystawa "MBP w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu" oraz odsłonięcie tablicy z nową nazwą.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór poświęcony patronowi, na który składają się pisma Jego autorstwa oraz liczne opracowania Jemu poświęcone. W zbiorach Biblioteki znajduje się również zapis filmowy z przedwojennej kroniki PAT-a przedstawiający moment wmurowania kamienia węgielnego.