Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Stanisław Czernik


   
Był ósmym prezesem Związku Literatów Polskich w Łodzi  1956 - 1959 r.

Czernik Stanisław (pseudonimy: Andrzej Gorycz, Antoni Ogromeczny) urodził się 16 stycznia 1899 roku w Zochcinie koło Opatowa, zmarł 3 grudnia 1969 w Łodzi. Ukończył Wydział Prawno ? Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego. Jako publicysta zadebiutował w roku 1922 na łamach ?Życia Szkolnego?, a jako poeta w roku 1924 na łamach ?Światowida?. Debiutem książkowym był tom ?Poezje? ogłoszony w roku 1931. W latach 1935 -1939 wydawał w Ostrzeszowie ?Okolice Poetów?, patronującą założeniom autentyzmu głoszącego, iż jedyną prawdziwą podstawą twórczości poetyckiej są autentyczne przeżycia poety.  Po wojennej tułaczce powrócił do kraju w roku 1947, w dwa lata później osiadł w Łodzi. Powojenny dorobek Stanisława Czernika jest zróżnicowany: uprawiał on poezję, prozę, dramat, literacką i okazjonalną publicystykę, aktywnie uczestniczył w organizowaniu życia literackiego i wydawniczego Łodzi. Opublikował zbiory wierszy: ?Siedem nocy: (1948), ?Z trzydziestu lat? (1955), ?Poezje? (1958), ?Czternaście wierszy? (1958), ?Stary pług? (1958, 1962), ?Delta? (1962), ?Autentyki? (1967), ?Poezje wybrane? (1969), ?Wiatr od ziemi? (1970), ?Zadymka? (1972). Powieści: ?Smolarnia nad Bobrową Wodą?(1949, 1964), ?Uniwersal Czarnieckiego? (1953, 1954,1956), ?Opowieść o Klemensie Janickim? (1954, 1969 pt. ?Laur paderewski), ?Wór pszenicy? (1955, 1968), ?Wierne kosy? (1955), ?Wilcze doły? (1956), ?Wichura? (1958), ?Dom pod wierzbami? (1960), ?Ręka? (1963, 1964, 1967), ?Trzewiczek? (1967), ?Opowiadania: ?Nowina?(1964). Utwory sceniczne: ?Bezprym? (1949), ?Balcer Susło albo złota książeczka? (1951), ?Dzień przed żniwami? (1969). Szkice literackie: ?Chłopskie pisarstwo samorodne? (1954), ?Poezja chłopów polskich. Pieś ludowa w okresie pańszczyźnianym? (1951), ?Cienie różowych gór (1956), ?Okolica Poetów? (1961), ?Trzy podróże? (1961), ?Stare złoto? (1962), ?Zachód słońca? (1965), ?Z podgłębia? (1966), ?Trzy zorze dziewicze? (1968), ?Peregrynacje?, ?Sny i widma?. Opracował antologie: ?Wzięli diabli pana? (1953, wspólnie z Julianem Przybosiem), ?Klechdy ludu polskiego? (1957), ?Polska epika ludowa?(1958). Tłumaczył poezję łotewską i fińską.

                                                                                           Kazimierz Arendt