Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Wiesław JażdżyńskiDziesiąty prezes Związku Literatów Polskich w Łodzi w latach 1967 - 1971

   Jażdżyński Wiesław urodził się 9 września 1920 roku w Kielcach. Uczęszczał do słynnego gimnazjum humanistycznego, starej szkoły szczycącej się sławnymi wychowankami, nade wszystko zaś Stefanem Żeromskim. W okresie okupacji pracował jako nauczyciel w tajnym nauczaniu. Również krótko po wyzwoleniu nauczał w szkołach średnich. Następnie studiował socjologię na Uniwersytecie Łódzkim i jednocześnie rozpoczął pracę w tygodniku ?Wieś?, później współredagował ?Kronikę? oraz pełnił funkcję redaktora naczelnego ?Odgłosów?. Był dyrektorem i redaktorem naczelnym Wydawnictwa Łódzkiego, a także zastępcą redaktora naczelnego łódzkiej rozgłośni Polskiego Radia.   Debiut prasowy Wiesława Jażdżyńskiego przypadł na rok 1945: opowiadanie ?Chłopcy wrócili? opublikowane zostało na łamach czasopisma ?Chłopi?. Jażdżyński zaczynał od publicystyki poświęconej sytuacji inteligencji polskiej, w szczególności nauczycieli: ?Dyplom? (1952), ?Nauczyciele na wsi? (1955), ?W powiatowej Polsce? (1956). W ?Pamiętniku Świętokrzyskim? (1946) pisał o możliwości powojennej odbudowy gospodarczej Kielecczyzny oraz o tajnej oświacie w tym regionie: w ?Roczniku Politycznym i Gospodarczym? (1961-1962) zamieścił esej pt. ?Miasto Łódź?; w książce ?Łódź w latach 1945 ? 1960? (1962) opracował rozdział pt. ?Oświata?. Jest autorem wstępu do głośnego swego czasu zbioru reportaży o Łodzi ?Ucieczka przedmieścia? (1963);w książce ?Tranzytem przez Łódź? (1964) opublikował Kartki z dziejów ?Wsi?, a w ?Księdze przyjaciół? (1975), pod red. Jarosława Iwaszkiewicza szkic pt. ?Nad Wilią i Niemnem?. Wstępem poprzedził wybór prozy polskiej ?Pisarze o szkole 1918 ? 1977?(1980).  Opublikował powieści: ?Okolica starszego kolegi? (1960, 1967, 1976), ?Nie ma powrotu? (1963, 1971), ?Świętokrzyski polonez? (1965, 1966, 1983), ?Między prawdą a chlebem (1966), ?Sprawa? (1969), ?Pomnik bez cokołu?(1970), ?W ostatniej godzinie? (1971), ?Pojednanie? (1974), ?Koniec sezonu? (1976), ?Między brzegami? (1978), ?Daleko od prawdy? (1981), ?Gdy pęka nić? (1982), ?Ogrody naszych matek? (1984), ?Prawdy ze świata kłamstw? (1984), ?Kolonia wszystkich świetych? (1986). Uprawiał również twórczość dla młodzieży: ?Czuwajcie w letnie noce? (1972, 1985), ?Ściśle tajne? (1974) oraz science ? fiction ?Adara nie odpowiada? (1985). Napisał wstrząsający reportaż z hitlerowskiego obozu dziecięcego w Łodzi: ?Reportaż z pustego pola? (1965) oraz tomu opowiadań: ?Umarli nie składają zeznań? (1961).        Zmarł 26 lipca 1998 roku w Łodzi. Pochowany został na cmentarzu Św. Franciszka na Chojnach przy ul. Rzgowskiej 156/158.