Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Włodzimierz Krzemiński

 
   Włodzimierz Krzemiński był  poetą, prozaikiem, autorem tekstów satyrycznych, estradowych. Urodził się 16 kwietnia 1919 r. w Warszawie na Powiślu, gdzie debiutował w 1937 r. wierszem ?Nad morzem" zamieszczonym w Miesięczniku Młodzieży Gimnazjalnej Młody Las. Uczestnik kampanii wrześniowej, wzięty do niewoli w bitwie pod Kockiem (2-5 października 1939 r.), do maja 1945 r. przebywał w obozach jenieckich (stalagach), angażując się czynnie w organizowanie tajnego życia kulturalnego (teatr, odczyty, wieczory literackie). Po wyzwoleniu był w latach 1945 ? 46 kierownikiem zespołu estradowego ?Pięcioraki? w amerykańskiej strefie okupacyjnej, tam też w 1946 r. wydał zbiór liryków Godziny, których nie było. Po powrocie do kraju zamiast do zburzonej Warszawy przyjechał do Łodzi i w niej do śmierci pozostał. W 1951 r. ukończył studia ekonomiczne na UŁ, w latach 1946 ? 74 był Naczelnikiem Wydziału w Zjednoczeniu Przemysłu Skórzanego. Czuł się jednak przede wszystkim pisarzem. Wydał trzynaście książek, wiele lat współpracował z Rozgłośnią Polskiego Radia w Łodzi (oprócz pisania tekstów radiowych, od 1974 do 1982 r. był  kierownikiem audycji ?Wesoły autobus?) oraz łódzkim tygodnikiem społeczno-kulturalnym Odgłosy (stały felieton pt. ?Lewym okiem?, początkowo pod pseudonimem Ćwiek ? w sumie ok. 1200 felietonów). Był też współpracownikiem  tygodnika Karuzela (także pod pseudonimem Klips).
W 1986 r. zaczął tracić wzrok, latami opiekowała się nim żona Helena z d. Jacyna, zmarła w 2005 roku, z którą miał dwie córki - Urszulę (1949) i Barbarę (1954).
Swe ostatnie cztery książki (trzy wydane, jedna w maszynopisie) dyktował na magnetofon.
Zmarł 29 kwietnia 2011 r.
                                                                                          Barbara Krzemińska-Sobczyk


Wydane książki :
?Godziny których nie było? 1946, nakładem Referatu Oświatowego Obozu 
                 Ćwiczebnego Polskich Oddziałów Wartowniczych w Mannheim (poezje)
?Pięć lat z hakiem? 1959, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej (wspomnienia 
                  ze stalagów)
?Jednak jestem? 1961, Wydawnictwo Łódzkie (wspomnienia)
?Zgaś papierosa Jack? 1965, Czytelnik (opowiadania)
?Lewym okiem? 1969, Wydawnictwo Łódzkie (zbiór felietonów)
?Urlop z cieniem? 1972, Wydawnictwo Łódzkie (opowiadania)
?Żelazne liście? 1978, Wydawnictwo Łódzkie (opowiadania)
?Uwaga guzik? 1982, Wydawnictwo Łódzkie (satyry)
?Pyszny dziurawy płaszcz? 1987, Wydawnictwo Łódzkie (zbiór felietonów)
?Trzynaście spotkań? 1987, Wydawnictwo Łódzkie (powieść)
?Mój przedwojenny świat? 2001, Wydawnictwo Zapiski (wspomnienia)
?Entele pentele? 2006, Wydawnictwo Zapiski (opowiadania)
?Opowiadania spóźnione? 2008, Zapiski Joanna Brońska (opowiadania)


Tytuły czasopism w których znajdują się utwory autora:
?Młody las? (1937 ? 1938)
?Nasze myśli? (1945 ? 1946, amerykańska strefa okupacyjna)
?Łódź literacka?
?Kronika?
?Karuzela?
?Kultura?
?Odgłosy?
?Polityka?
Tygodnik ?Fakty? (Bydgoszcz)
Tygodnik ?Przemiany? (Katowice)
Kwartalnik ?Osnowa?
Miesięcznik ?Poezja?


Nagrody literackie :
?Pamiętniki urzędników? ? konkurs ogólnopolski w 1974, książka wydana w r.1976
Konkurs na powieść współczesną, ogłoszony przez ?Czytelnika?, PIW   i Wydawnictwo Literackie w Krakowie na przełomie lat 60 - 70 ? nagroda za powieść ?Inicjatywa na odcinku? (nigdy nie wydana)


Wywiady z autorem :
?Wywiad z Ćwiekiem? ? ?Odgłosy? 24-31 grudnia 1962 r.
?Wracając do własnych przeżyć? (Matylda Garbolińska) ? ?Głos Robotniczy? 
                                                                       11 grudnia 1986 r.
?Wspomnienia felietonisty? ? ?Odgłosy? 10 kwietnia 2002 r.


Ważniejsze publikacje o autorze:
?Nowa Kultura? nr 33 z r. 1959 ? ?Dzieje niepatetyczne? (Lesław M. Bartelski)
?Odgłosy? z dn. 31.10.1965 r. ? ?Najciekawszy i jedyny? (Jerzy Poradecki)
?Odgłosy? z dn. 22.06.1969 r. ? ?Gospodarskim ?Lewym okiem? (Jerzy Wilmański)
?Odgłosy? z dn. 20.08.1972 r. ? ?Opowiadania z cieniem? (Konrad Frejdlich)
?Nowe Książki? nr 19 z 1972 r. ? ?Ciągle coś wymyka nam się z rąk?
                                                                (Stanisław Zieliński)
Notatka biograficzna w : ?Pisarze Łodzi i ich książki 1945 ? 71? 
                                                             Biblioteka im.L.Waryńskiego, Łódź 1972 r.
?Odgłosy? z dn. 21.11.1974 r. ? ?Ćwiek uchyla przyłbicy? (Lucjusz Włodkowski)
?Odgłosy? z dn.10.04.1975 r. ? ?Włodzimierz Krzemiński ? Słownik Pisarzy Łódzkich
                                                              (Jerzy Poradecki)
?Odgłosy? z dn. 24.09.1978 r. ? ?Świadectwo prawdy? (Jan Koprowski)
Notatka biograficzna w : ?Łódzkie środowisko literackie?, KAW 1982 r. 
                                                            (Tadeusz Błażejewski)
?Nowe książki? nr 11 z1987 r. ? ?Czas który stanął w Oberwiesen?
?Odgłosy? z dn. 16.05.1987 r. ? ?Potwierdzenie legendy? (Tadeusz Błażejewski)
?Odgłosy? z dn.13.02.1988 r. ? ?Wbijanie ćwieków? (Jacek Maciaszek)
?Nowe Książki? nr 10 z 1988 r. ? ?Felieton ? liść ulotny?? ( Jan Koprowski)
?Gazeta Wyborcza? wydanie stołeczne z dn. 10.10.2001 r. ? ?Powiśle zmienne jest?
                                                          ( Jerzy S.Majewski)
Także notatki biograficzne w:  ?Kto jest kim w Polsce?, ?Słowniku współczesnych pisarzy polskich?, ?Kto jest kim w Łodzi? i w publikacji Lesława Bartelskiego ?Współcześni pisarze polscy? oraz w Wikipedii.

Odznaczenia wojskowe: 
"Za udział w wojnie obronnej 1939 r." - 02 03.1988 r.
"Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r." - 20.03.1974 r.
"Zasłużonym na Polu Chwały" - 10.02.1972 r.
"Odznaka Grunwaldzka" - 28.11.1971 r.

Odznaczenia cywilne:
"Srebrny Krzyż Zasługi" - 01.05.1956 r.
"Złoty Krzyż Zasługi" - 17.04.1969 r.
"Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski" - 26.11.1975 r.
Honorowa Odznaka m. Łodzi" - 21.01.1972 r.
"Zasłużony Działacz Kultury" - 20.09.1975 r.
"Honorowa Odznaka Komitetu do Spraw Radia i Telewizji" - 19.03.1973 r.