Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Aktualności
Zebranie członków łódzkiego oddziału Związku Literatów Polskich


W dniu 13 grudnia 2012 roku odbyło się zebranie członków łódzkiego oddziału Związku Literatów Polskich..
  Podczas spotkania omówiono udział koleżanek i kolegów na targach Salonu Ciekawej Książki.
  Prezes zarządu podziękował koledze Andrzejowi Zimowskiemu, za sprawną i dobrą organizację naszego stoiska,który zgłosił też kilka praktycznych uwag organizacyjnych, celem przygotowania się do przyszłorocznych targów.
Wielu pisarzy i poetów jest zadowolonych z uczestnictwa w targach.
  Na zebraniu podziękowano koleżance Danieli Zajączkowskiej za  pełnioną dotychczas funkcję wiceprezesa zarządu naszego oddziału.
  Przyjęto rezygnację koleżanki Małgorzaty Skwarek Gałęskiej z pełnionej funkcji sekretarza zarządu.
  Na funkcję sekretarza powołano kolegę Karola Stryjskiego. Natomiast na koordynatora współpracy z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych powołano Krzysztofa Pawła Nowaka.

data publikacji: 2012-12-17 10:42:00