Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
dr Henryk Pustkowski


   
   Urodzony 24 lipca 1938 roku w Jodłowcu [powiat wieluński]. Studia na Wydziale Filologicznym UŁ. Od października 1964 roku zatrudniony w Katedrze [później Instytucie] Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ najpierw na stanowisku starszego asystenta, potem [od 1971 r.] adiunkta, w końcu [od 1995 r.] starszego wykładowcy. W latach 1973 ? 1976 lektor języka polskiego w Presove [Słowacja].Od 2003 roku na emeryturze.
Praca doktorska ?1970 r. poświęcona metaforyce w polskiej poezji współczesnej.
Specjalność naukowa: historia i teoria literatury. Krytyk literacki, eseista, felietonista, okazjonalnie poeta.
 Krótki wybór z bibliografii: 
książki:Gramatyka poezji?, Warszawa 1974, ss. 175. Przestrzenie poezji. Szkice krytyczno-literackie. Łódź 1986, ss. 185.[współred.] G. Szymczyk-Kluszczyńska, Teoria literatury. Materiały pomocnicze [skrypt]. Łódź 1984 (wyd. 2), ss. 462. nadto liczne hasła słownikowe (genologiczne) do Encyklopedii literackich, Prasoznawczych oraz Zagadnień Rodzajów Literackich.
Biogramy naukowe: Stefania Skwarczyńska. Biogram [ Polski Słownik Biograficzny Ossolineum 1998 zeszyt nr. 159 r. 1
Rozprawy i szkice (wybór):M. Białoszewskiego wariacje epistemologiczne [w:] ?Mazowieckie Studia Humanistyczne? 1996 nr 2. Krytyka literacka w Łodzi (1945-1995) [w:] ?Prace Polonistyczne?, Seria LIII, 1998, s.210-220. Procedowanie znaczeń w poezji dla dzieci [w:] Księga Konferencyjna. Prešov, 2001, Retoryka kognitywna?[w:] Księga Konferencyjna: Stylistyka i poetyka kognitywna, Łódź 2008. ?Gry, zabawy, strategie? (Ewa Lipska inni) w: Nic nie jest pewne. O twórczości Ewy Lipskiej. Red. A. Morawiec, B. Wolska. WSHE Łódź,2005 r. "Tatarak? J. Iwaszkiewicza (wprawka fitosemiotyczna). Księga Konferencyjna MWSHP, Łowicz, ?Etos badacza? Stefanii Skwarczyńskiej. Próba nowego czytania [w:]Awangardowa encyklopedia. Prace ofiarowane profesorowi Grzegorzowi Gaździe. Wyd. UŁ. Łódź 2008.
  Hasła genologiczne: Modlitwa, Mirohłady, Metamorfozy, Psalm [w:] Grzegorz Gazda , Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku.  PWN, Warszawa 2000
  Tomik poetycki ?Ogród? , Wyd. Varia , Łódź 1999 r.
 Działania kulturowe : członek ZLP od 1977 roku, opiekun grup literackich Centauro i Wiadukt, organizator XV Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w Łodzi ( w poprzednich czynny uczestnik: 2 referaty), wieloletni juror Wiosny Poetyckiej organizowanej przez PAX, prowadzący spotkania literackie w Łodzi, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Wieluniu, Łasku, uczestnik międzynarodowych konferencji poświęconych ?dziecięcemu aspektowi literatury? w Nitrze i Preszowie (Słowacja) - referaty, badania (dla potrzeb dydaktycznych) użytkowych gatunków literackich (szczególnie eseju i felietonu). felietony pomieszczone na www. felieton.pl / Henryk Pustkowski, aktywny uczestnik i komentator na stronie www.poezja-polska.pl (henpust).