Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Aktualności
Strona :
1
 
2
 
Pokłosie ogólnopolskiego konkursu literackiego ogłoszonego przez Związek Literatów Polskich oddział w Łodzi, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 4 listopada 2011r.
data publikacji: 2013-01-14 13:42:13

W dniu 13 grudnia 2012 roku odbyło się zebranie członków łódzkiego oddziału Związku Literatów Polskich..
  Podczas spotkania omówiono udział koleżanek i kolegów na targach Salonu Ciekawej Książki.
  Prezes zarządu podziękował koledze Andrzejowi Zimowskiemu, za sprawną i dobrą organizację naszego stoiska,który zgłosił też kilka praktycznych uwag organizacyjnych, celem przygotowania się do przyszłorocznych targów. 
Wielu pisarzy i poetów jest zadowolonych z uczestnictwa w targach.
  Na zebraniu podziękowano koleżance Danieli Zajączkowskiej za  pełnioną dotychczas funkcję wiceprezesa zarządu naszego oddziału.
  Przyjęto rezygnację koleżanki Małgorzaty Skwarek Gałęskiej z pełnionej funkcji sekretarza zarządu.
  Na funkcję sekretarza powołano kolegę Karola Stryjskiego. Natomiast na koordynatora współpracy z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych powołano Krzysztofa Pawła Nowaka.
data publikacji: 2012-12-17 10:42:00
ŁÓDŹ. Dnia 6 sierpnia o godzinie 17 spotkaliśmy się przy Ławeczce Tuwima aby wziąć udział w wakacyjnej akcji Trawniki Kultury. Projekt mógł być realizowany dzięki finansowaniu Urzędu Miasta Łodzi i zaangażowaniu łódzkich artystów. Pomysłodawcami Trawników Kultury byli: fundacja Art Industry i Fundacja Dla Kultury Lightcraft Kemyd. Akcja polegała na tym, że w lipcu i w sierpniu, w kolejne soboty, w specjalnie wydzielonych miejscach prezentowali się łódzcy twórcy.
data publikacji: 2011-12-12 09:32:32
ŁÓDŹ. 4 listopada o godzinie 17 w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się Gala Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego organizowanego przez Oddział Łódzki Związku Literatów Polskich. Gości i uczestników przywitała Pani Dyrektor biblioteki Barbara Czajka. Przewodniczący Kazimierz Arendt odczytał protokół Jury.
data publikacji: 2011-12-12 08:52:25
W dniu 9-11 grudnia 2011r. odbył się Salon Ciekawej Książki w hali Expo w Łodzi.

data publikacji: 2011-12-09 14:45:44
ŁÓDŹ. 17 listopada 2011 o godzinie 18 Oddział Łódzki Związku Literatów Polskich zaprasza do Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych 0 Łódź ul. Zachodnia 54/56 na promocję nowego tomu poezji \"...i...\" / Małgorzata Skwarek-Gałęska (Łódź: \"Astra\", 2011. - 187 s.; 21 cm).

data publikacji: 2011-11-14 09:45:41
29 lipca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbyła się druga edycja imprezy literacko-muzycznej pod nazwą Noc Poetów, zorganizowana wspólnie z Kołem Literackim ANIMA. Miłośnicy poezji mieli okazję zapoznać się z twórczością Danieli Zajączkowskiej, poetki, wiceprezes Oddziału Łódzkiego ZLP (na zdjęciu obok z Marią Duszką)  oraz ?Ptaka Piwnicznego? ? Michała Głaszczki z Warszawy. Kilka wierszy Michała, do własnych kompozycji, zaśpiewał Zbigniew Paprocki, który też zaskoczył publiczność wokalną interpretacją utworów Władysława Broniewskiego, patrona Biblioteki.
data publikacji: 2011-08-09 09:49:13
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie poetyckim organizowanym przez Związek Literatów Polskich Oddział Łódź oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani bez względu na przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych, którzy ukończyli 18 lat.
data publikacji: 2011-08-02 09:51:39
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Konkursie Literackim o nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich pana Marka Wawrzykiewicza z okazji 60 rocznicy istnienia oddziału ZLP w Łodzi.
data publikacji: 2008-07-04 09:40:04
Związek Literatów Polskich Oddział w Łodzi informuje o odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Jerzemu Jarmołowskiemu (1940-2002), która odbyła się 13 listopada 2007r. w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 60/62 o godzinie 15:00.
data publikacji: 2007-11-13 09:09:13
Strona :
1
 
2