• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Spersonalizowane drzwi a także ramy okienne drewniane na terenie Lublina

Regulacja prawna zmienia się niemal cały czas – dziś wiemy, jak to wygląda, a jak sprawy oraz spory prawne wyglądały wcześniej? Kiedyś proces inaugurował się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Formy uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią bądź pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczątką książęcą, który w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok w pierwszej chwili był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a stronom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do wieczystego milczenia lub ewentualnie zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje dalej.

1. Czytaj dalej

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.