O Literatach

Wszystko wzięło się z potrzeby pisania – pisania nie tylko rozprawek, diagnoz, interpretacji porównawczych oraz tych wszystkich form, które uczniowie muszą opanować w szkole. Wśród szkolnych korytarzy, sponad książek, zeszytów i smartfonów wyłaniają się… prawdziwi nastoletni artyści! I zaczynają szukać swego miejsca w szkole. A ponieważ wyobraźnia stanowi prawdziwy magnes, toteż „ci z wyobraźnią” jakoś rzeczywiście do siebie lgną i szybko się odnajdują. Kiedy przychodzą do II LO, bardzo często mają już na koncie sporo napisanych przez siebie tekstów literackich, kilka wygranych konkursów, ale również są nieco przytłoczeni nauką i – jak twierdzą – trochę brakuje im czasu. 

Cykliczne spotkania dla młodych „pisarzy” mają swoje źródło właśnie w wygrywanych konkursach literackich. Wśród laureatów, na przestrzeni minionych lat, było wielu ciekawych, młodych artystów. Ich utwory drukowane były w pokonkursowych antologiach. Wśród szkolnych literatów są także autorzy całych tomików z utworami własnymi. Uczniowie z „Dwójki” zajmują również wysokie miejsca w konkursach literackich, np.: „Poznajemy Ojcowiznę”, Lubuskim Konkursie Literackim, Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Wachlarz Wilhelminy”, Ogólnopolskim Konkursie  Literackim „Ikarowe Strofy”, a także Międzynarodowym Konkursie Literackim „Świat bez wojny, przemocy i nazizmu”. 

Nagrodą w tym właśnie międzynarodowym konkursie jest udział w tygodniowym, letnim plenerze, podczas którego nie tylko odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, ale zwycięzcy uczestniczą także w warsztatach literackich. Wraz z opiekunem uczniowie II LO wyjeżdżają na letnie kursy literackie. Z takich właśnie wakacyjnych spotkań przywożą mnóstwo zredagowanych przez siebie utworów literackich, bagaż „pisarskich” doświadczeń i ogromną potrzebę zajmowania się pisaniem na co dzień. W ten oto sposób zrodziła się idea zorganizowania w Liceum Skłodowskiej, w trakcie roku szkolnego, podobnych warsztatów literackich. 

 Wraz z początkiem września 2019 r. w szkole pojawiło się… Koło Literackie! A raczej… kółko literackie. Młodzi ludzie (głównie pierwszoklasiści) już od początku wiedzieli, że przejmują „twórczą schedę” swoich starszych kolegów. Tak oto zaczęło się pisanie „na temat”. „Na temat” – ponieważ podczas czwartkowych spotkań nie tylko czyta się i analizuje oraz interpretuje tworzone przez uczniów utwory, ale także uczestnicy zajęć zadają sobie tematy na tzw. literacką pracę domową. Przez tydzień redagują teksty, a podczas czwartkowych spotkań prezentują swoje prace.  Różnorodne formy, różne konwencje, parodie, pastisze, wiersze, prozę poetycką, na poważnie i z humorem, fantastyczne i na wskroś realistyczne, bez obaw o to, że słowo będzie niewłaściwe, a żart „nie taki”, że pojawi się składniowa nieścisłość, a wyobraźnia sprowadzi autora tak daleko na manowce, że metafora przestanie „mieć ręce  i nogi”. Szkolni literaci zaczynają mieć ogromną świadomość słowa, dostrzegają, nad czym należy pracować, co udoskonalić w ich twórczym warsztacie, ale… ciągle piszą! Chętnie, z radością, z ogromnym zapałem, bez przymusu i konieczności. Dla niejednego spośród nastoletnich twórców szkolny korytarz stał się ciekawą przestrzenią literackiej wyobraźni (nierzadko właśnie tam piszą bowiem swoje utwory) i – jak sami twierdzą – każdy dzień przybliża ich do… czwartku! 

Tak oto stali się spadkobiercami prawie że oświeceniowych „obiadów czwartkowych” – z ucztą literacką po tygodniu pracy nad obowiązkowymi przedmiotami nauki szkolnej.

Szkolni artyści zaczęli powoli wychodzić na zewnątrz. Redakcja czasopisma „Pegaz Lubuski” prezentuje działalność naszego koła na łamach czwartego numeru tego czasopisma, z roku 2019. Tam również zaprezentowano opowiadanie naszej koleżanki – Joanny Łebkowskiej. Różnorodne konkursy organizowane w całej Polsce także nie są straszne członkom tego oryginalnego kółka. Triumfują wśród swoich rówieśników raz za razem, zaskakując słowem, jak i wyobraźnią.

Może z młodych artystów Liceum Skłodowskiej wyrosną… prawdziwi pisarze? Krytyczni, autentyczni, świadomi słów i możliwości rzeźbienia w materii języka różnorodnych literackich kształtów. 

Aneta Gizińska-Hwozdyk